Collectie: Chrysanthemum Stone -voorspoed

Chrysanthemum Stone is een natuursteen die voorspoed, geluk en welvaart, kansen en andere positieve zaken op je pad laat komen. Daarnaast helpt de steen je tot bloei komen door verborgen talenten naar boven te halen en helpt je om je zieledoel te vinden en waar te maken. Ook ondersteunt en motiveert chrysant steen om diepgewortelde wensen en dromen tot uiting te laten komen.

Fysiek heeft chrysant steen een positieve werking op de vruchtbaarheid.