Anuleringsvoorwaarden workshops

Annuleringsvoorwaarden of verplaatsing
In het onverhoopte geval dat Opdrachtgever de geboekte workshop, om welke reden dan ook, zal moeten annuleren of verplaatsen vooraf aan of óp de datum van opdracht, gelden de bijgaande annuleringsvoorwaarden. Een door Opdrachtgever gewenste annulering kan alleen schriftelijk geschieden.

Annulering
Na de schriftelijke goedkeuring van de offerte is de Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het totale factuurbedrag aan HanneHaves verschuldigd.

  • meer dan 4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10% van het totale bedrag.
  • 3-4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15% van het totale bedrag.
  • 1-3 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35% van het totale bedrag.
  • 4-7 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 60% van het totale bedrag.
  • Binnen 4 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100% van het totale bedrag.

Verplaatsing
Bij de wens van de Opdrachtgever tot verplaatsing van een datum voor de workshop, kan HanneHaves, in uitzonderlijke gevallen én alleen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen, besluiten om niet direct de annuleringskosten in rekening te brengen, maar verplaatsingskosten te rekenen. De kosten voor verplaatsing zijn in dat geval 10% van het totaalbedrag met een minimum van 50 euro per boeking. Deze mogelijkheid wordt alleen bij uitzondering door HanneHaves gegeven en is ter beoordeling aan de HanneHaves.

Annulering van deelnemersaantallen
Een vermindering van een opgegeven aantal van deelnemers bij een geboekte workshop, binnen een marge van 10%, kan uiterlijk tot 4 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 4 dagen voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals eerder aangegeven. Binnen 4 dagen kunnen aldus geen wijzigingen in aantallen van deelnemers doorgegeven worden die invloed hebben op het overeengekomen offerte bedrag.

Aanvraag workshop